Federación PREDIF Illes Balears de Personas con Discapacidad Física

Predif-ib Predif-ib, sosyo-tıbbi teknisyenler ve kişisel özerklik teşviki ile ilgili üniversite mezunları, Kişisel Özerklik İyi Uygulamalar Konferansının üç yayını, sağlığın geliştirilmesi ve fiziksel engellilikle ilgili kazaların ve patolojilerin önlenmesi kazaların önlenmesi için atölye çalışmaları gibi farklı hedef gruplara yönelik eğitim faaliyetleri geliştirmektedir. Ayrıca, kurum işe yerleştirme, iş arama, mesleki gelişim ve mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi ile ilgili farklı eğitimler uygulamaktadır.


Asociatia Fundatia H pentru invatamant la distanta destinat persoanelor cu handicap

”H Foundation” 1991 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin misyonu, engelli ve dezavantajlı bireyler için eğitim ve öğretimde eşit fırsatlar sağlamaktır. Dernek, engelli insanlarla çalışan profesyoneller için, engelli insanlarla ve ebeveynleriyle temasa geçen halkla ilişkiler çalışanları için, aynı zamanda engelli çocukları olan ebeveynler için kurslar sunmaktadır.


Associazione COAT – Centro Orientamento Ausili Tecnologici Onlus

COAT teknolojik yardımların engellilik alanında uygulanmasını desteklemektedir. Başlıca rolü, teknolojik çözümleri (düşük teknoloji ve ileri teknoloji) kullanarak noksanlıkların üstesinden gelmenin en iyi yollarını geliştirmek için ekipleri sıhhi ya da okul bağlamında bir araya getirmektir. Geçtiğimiz 5 yılda, COAT, çeşitli patolojilere / teşhislere uygulanabilmesi sebebiyle AAC çözümlerine yönelik teknolojik destek için Umbria Bölgesi referansı oldu. Özellikle COAT evlerinde yaşayan ALS, SMA, Felç geçirenler, Serebral Palsi gibi hastalığı olan insanlar için yardımcı çözümler üretmekte ana bölgesel referanstır.


MEDIA CREATIVA 2020, S.L.

MC2020, ortak bir tutkuyu paylaşan, disiplinlerarası bir grup profesyonelin 20 yıllık deneyiminin bir sonucudur: eğitimde yenilik. MC2020, farklı eğitim programlarını araştırarak, tasarlayarak ve geliştirerek, hikaye anlatımı (dijital hikaye anlatımı dahil), probleme dayalı eğitim, oyunlaştırma, oyun tabanlı öğrenme vb. gibi yenilikçi metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlardan ilham alarak öğrenme ortamlarına değer katmaya çalışır.


Virtual Campus Lda

Virtual Campus, teknolojiyle geliştirilmiş öğrenme, ciddi oyunlar ve bilgi sistemleri alanlarında eğitim geliştiren ve danışmanlık veren bir KOBİdir. Virtual Campus, farklı platformlarda (masaüstü, mobil, tablet), farklı ortamlarda (çevrimiçi, bağımsız), farklı amaçlar için (mesleki eğitim, acil servisler, yüksek öğretim, orta öğretim) ve farklı kapsamlarda (Avrupa Birliği Projeleri, müşteri sözleşmeleri)çoklu ortam e-öğrenme içeriklerini başarıyla üretmiştir.


ISTANBUL VALILIGI

İstanbul Valiliği, şehirdeki en yüksek idari otoritedir ve yaklaşık 300 memuru ile çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. İstanbul Valiliği, projelerde “İstanbul İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü” ve “AB ve Dış İlişkiler Bürosu” tarafından temsil edilmektedir. İstanbul Valiliği, İstanbul’daki projeler için farklı kurumlarla protokollere sahiptir. Ayrıca, Avrupa Birliği Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulunu da yönetmektedir.