Projenin amaçlarına ulaşmak ve hedef grupların ihtiyaçlarını karşılamak için, bir yandan ehliyetsiz bakıcıların, duygusal zeka ile ilgili yetkinlikleri geliştirmelerini ve bir yandan da sivil destekçileri için araçlar sağlayan iki fikri çıktı geliştirilecektir.

O1. Ehliyetsiz hasta bakıcılar için duygusal zeka üzerine akran eğitimi
Ehliyetsiz hasta bakıcılar için duygusal zeka üzerine akran eğitimi oyunlaştırma yaklaşımına dayanan ve Duygusal Zekayı tanımlayan üç ana özelliğe odaklanan bir eğitim olacaktır: öz farkındalık, öz düzenleme ve motivasyon. Eğitim, kullanıcıların bilgileri, deneyimleri ve duyguları paylaşma ve bu kollektifin sık sık yaşadığı yalnızlık ve tecritten kurtulma fırsatına sahip olacakları çevrimiçi akran ağ topluluğuna (forum veya blog gibi) entegre edilecektir.

O2. “ Ehliyetsiz hasta bakıcılar için Duygusal Zeka – Eğitimciler için Eğitim” El Kitabı
“ Ehliyetsiz hasta bakıcılar için Duygusal Zeka – Eğitimciler için Eğitim” El Kitabı ehliyetsiz veya sivil, profesyonel veya gönüllü olarak, ehliyetsiz hasta bakıcılar ile birlikte çalışan, onların duygusal zekasını geliştirmek ve sosyal destek ve ağlarını artırmak isteyen herkese yönelik olacaktır. Ehliyetsiz bakıcıların eğitimi (O1), bakıcıların kendi kendine öğrenme ve akran öğrenme oturumlarıyla çevrimiçi olarak sağlanacak olsa da, bakıma ihtiyaç duyan kişilerin aileleriyle çalışan kuruluşların faaliyetleri içinde yüz yüze eğitim oturumları düzenlenebilir.