Avrupa Birliği’ndeki ana politika ve sosyal zorluk, nüfusun yaşlanması ve bakıma ihtiyaç duyan genç ve yaşlı vatandaşların sayısının gittikçe artması sebebiyle uzun vadeli bakımın sağlanması gereğidir. Ehliyetsiz bakıcı “profesyonel bir bakıcı olmayan, ancak varolan durumdan dolayı tercihen veya gerektiğinden, kendi çevresi içinde bağımlı bir kişiyle ilgilenen herkes, kadınlar veya erkekler” dir (Aile Bakıcıları Avrupa Tüzüğü). Genelde bu kişiler aile üyeleridir.

AB genelindeki bu ehliyetsiz bakıcılar, tüm bakımın% 80’inden fazlasını sağlamaktadır; kadınlar, genellikle kendi kişisel, aile ve / veya çalışma hayatları pahasına yaklaşık üçte iki bakım sağlamaktadır (Viyana, Avrupa Sosyal Yardım Politikası ve Araştırma Merkezi, Viyana, 2010). ). Birine bakım sağlamak, harcanan zaman (bir günde 16 saati aşabilir) ve başedilmesi gereken karmaşık durumlardan dolayı çok zor olabilir.

Bu nedenle, sivil bakımla ilişkili çok boyutlu yüklerin ele alınması giderek önem kazanmaktadır. Uyku saatlerinin azalması, uykusuzluk, kişisel bakımın ihmali ve buna bağlı yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, endişe, sinirlilik, depresyon, duygusal stres, hüsran, sosyal yaşamın olmaması vb. gibi durumlarla ifade edilen ve “Bakım stresi” olarak adlandırılan bir olgu var. bakıcı kişinin yükü açısından hem nesnel hem de öznel bileşenler vardır. Nesnel bileşenler, bağımlı kişinin bakımı nedeniyle bakıcının maruz kaldığı taleplerdir. Öznel bileşen bakıcının bakıcılık görevlerini algılama biçimidir: bir aile üyesine bakma deneyimine duygusal tepkisi gibi.
Yük belirtileri duygusal zeka ve sosyal desteği güçlendirerek kontrol edilebilir ve hatta tersine çevrilebilir.
Peercare projesi bakıma ihtiyaç duyan kimselere destek sağlayan bireyler için geliştirilecek eğitim içeriği ve çevrimiçi akran ağı ile bu kişilerin duygusal zekalarının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Hedef Kitlemiz:
Aile bireylerinden olan bakıcılar: Genellikle eşleriyle ilgilenen karı / koca veya ebeveynleriyle ilgilenen çocuklar; çoğunluğu 50+ yaş grubundan ve genel olarak kadın;
Aile bireylerine destek sağlayanlar: onlara yardım, danışmanlık ve resmi veya gayri resmi eğitim veren aile bireyleriyle birlikte çalışan profesyoneller veya gönüllü olarak çalışanlar,