Federación PREDIF Illes Balears de Personas con Discapacidad Física

Predif-ib dezvoltă activități de instruire adresate diferitelor grupuri țintă, cum ar fi tehnicieni socio-medicali și cei ce au terminat cursuri post-universitare legate de promovarea autonomiei personale, trei ediții ale conferinței de bune practici în autnomie personală, ateliere de lucru pentru promovarea sănătății și prevenirea accidentelor și a patologiilor asociate handicapului fizic. În plus, organizația desfășoară diferite măsuri de formare în ceea ce privește plasarea la locul de muncă, căutarea unui loc de muncă și îmbunătățirea competențelor profesionale și ocupaționale.


Asociatia Fundatia H pentru invatamant la distanta destinat persoanelor cu handicap

Asoociația ”Fundația H” este o organizație non-guvernamentală și non-profit creată în 1991. Misiunea asociației este de a asigura șanse egale pentru educație și formare pentru persoanele cu dizabilități și pentru cele dezavantajate. Asociația oferă cursuri pentru profesioniștii care lucrează cu persoanele cu dizabilități, pentru recepționerii care intră în contact cu persoanele cu dizabilități și părinții lor, dar totodată și cursuri pentru părinții care au copii cu dizabilități.


Associazione COAT – Centro Orientamento Ausili Tecnologici Onlus

COAT sprijină aplicarea ajutoarelor tehnologice în domeniul dizabilității. Principalul său rol este de a integra echipele în mediul școlar sau sanitar, pentru a dezvolta cele mai bune modalități de a depăși deficiențele prin utilizarea de soluții tehnologice (low-tech și high-tech). În ultimii 5 ani COAT a devenit referința regiunii Umbria pentru suportul tehnologic pentru soluțiile AAC, deoarece acestea sunt aplicate la diferite tipuri de patologii / diagnostice. În mod specific, COAT este principala referință regională pentru soluții de asistență pentru ALS, SM, AVC, paralizie cerebrală … persoane care trăiesc în casele lor.


MEDIA CREATIVA 2020, S.L.

MC2020 este rezultatul a peste 20 de ani de experiență, provocări și lecții învățate de la un grup interdisciplinar de profesioniști care împărtășesc o pasiune comună: inovația educațională. MC2020 lucrează pentru a aduce valoare mediilor de învățare prin cercetarea, proiectarea și dezvoltarea diferitelor programe de instruire, inspirată de metodologii inovatoare și de abordări pedagogice, cum ar fi povestirea (inclusiv povestirea digitală), formarea bazată pe probleme, gamificarea, învățarea bazată pe joc, etc.


Virtual Campus Lda

Virtual Campus dezvoltă, instruiește și consiliează IMM-urile în domeniile de Învățare îmbunătățită prin tehnologie, Jocuri serioase și sisteme de informare. Virtual Campus a realizat cu succes conținuturi multimedia de e-learning pentru diferite platforme (desktop-uri, mobile, tablete), în medii diferite (online, independente) pentru diferite scopuri (iformare profesională, servicii de urgență, învățământ superior, învățământ secundar) și în diferite scopuri (clienți europeni, contracte cu clienții).


ISTANBUL VALILIGI

Guvernarea orașului Istanbul (ISTANBUL VALILIGI) este cea mai înaltă autoritate administrativă din oraș cu un număr aproximativ de 300 de funcționari publici și care oferă servicii în diverse domenii. Guvernarea orașului Istanbul eset reprezentată în cadrul proiectelor de ”Direcția Provincială de Studii și Proiect Sociale din Istanbul”și ”Afaceri Externe și UE”. Guvernul din Istanbul (GOI) are protocoale cu diferite instituții pentru proiectele din Istanbul. Mai mult deecât atât, GOI guvernează Comitetul de Conformitate, Consiliere și Orientare al Uniunii Europene.